Nejvýznamnější památky v Lednicko - valtickém areálu
nedochované stavby na panství
použitá literatura ke studiu a průběžnému doplňování dat a textů


1992 - Památková zóna (vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 484/1992).
1995 - Národní kulturní památka (nařízení vlády č. 262/1995 Sb.).
1996 - Seznam světového dědictví UNESCO 7. prosince 1996.

LVA.jpg (42714 bytes)

mapa větší oblasti na www.breclav.info


Zámek Lednice (1)

Apollónův chrám (5) - Hraniční zámeček (10) - Janohrad (3) - Lovecký zámeček - Minaret (4) - Nový dvůr - Obelisk (12) - Rybniční zámeček - Skleník - Tři Grácie (6) - Zámecký park


Zámek Valtice (2)

Belveder - Dianin chrám-Randezvous (8) - Hubertova kaple (7) - Kolonáda-Reistna (9) - Zámecký park


Zámek Břeclav

Kostel v Poštorné - Zámeček Lány - Zámeček Pohansko (11) - archeologické vykopávky


Nedochované stavby na panství Liechtensteinů

Patrně nejstarší nedochovanou stavbou byl Chrám slunce, doložený v roce 1692 a v letech 1794 - 1795 přestavěný podle návrhu architekta Hardtmutha u lednického zámku. Byl zcela zrušen v roce 1838, neboť stál poblíž závěru dnešního skleníku, jehož stavbě musel ustoupit. Oktogon s kupolí nesenou osmi sloupy byl vyzdoben plastikami, z nichž například reliéf Apollónova průvodu můžeme dnes spatřit na Apollónově chrámu, kam byl kolem roku 1818 přemístěn. Podobně byl v lednickém parku zrušen (1842) Chrám múz, vystavěný Josefem Hardtmuthem v letech 1807 - 1808, Zámecké divadlo (1842), Holandská rybárna (1799) s přístavem a Čínský pavilón (1795, přestavěný v roce 1848 Janem Wingelmüllerem a zbořený 1891), či v roce 1811 vztyčený Obelisk mezi Valticemi a Lednicí (zřítil se po úderu blesku roku 1867). V zámeckém parku bylo rovněž původně osazeno trojsoší tří antických bohyní Pallas Athény, Afrodity a Artemidy od vídeňského sochaře Johanna Martina Fischera (1740 - 1820), které dnes stojí v Chrámku tří Grácií. Za své vzala také klasicistní Katzelsdorfská hájovna pavilonového typu stojící nad Valticemi od počátku 19. století, která byla ještě v roce 1905 pečlivě restaurována. Byla údajně rovněž zdobena loveckými antickými výjevy Klieberovy školy. V polovině padesátých let 20. století, kdy se ocitla v hraničním pásmu, ji příslušníci Pohraniční stráže odstranili.


Literatura:

2003.jpg (13295 bytes)

Kordiovský Emil: Lednicko - valtický areál a jeho památky. Europrinty s.r.o. Praha 2003.

1986.jpg (18460 bytes)

Kusák Dalibor.: Lednice - Valtice. Pressfoto, Praha 1986.

1981.jpg (22883 bytes)

Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl I. jižní Morava. Svoboda, Praha 1981.

1979.jpg (11116 bytes)

Lednické rybníky - naučná stezka. KSSPP a OP Brno 1979.

1971A.jpg (19344 bytes)

Drahocenosti jižní Moravy - rusky. Odbor školství ONV v Břeclavi 1971.

1971.jpg (10918 bytes)

Pavlovské kopce - Československo. KSSPP a OP v Brně 1971.

 1963.jpg (12481 bytes)

Charvátová Ema, Štorm Břetislav, Pleva Viktor: Lednice - státní zámek, STN Praha 1963. 2. vydání.

1962.jpg (12827 bytes)

Štorm Břetislav: Lednice, vydal SÚPPOP v Praze a ONV Břeclav 1962. 2. vydání.

1958.jpg (10759 bytes)

Charvátová-Sedláčková Ema, Štorm Břetislav: Lednice - státní zámek, STN Praha 1958. 1. vydání.